จัดส่ง เครื่องแพ็คโหลน้ำดื่มอัตโนมัติ

ประกอบด้วย เครื่องตัดและห่อฟิล์มอัตโนมัติ รุ่น BSF-6030XI เครื่องอบฟิล์ม รุ่น BS-5540L พร้อม Conveyor ท้าย