จัดส่ง เครื่องห่อแพ็คโหลน้ำดื่ม

ชุดเครื่องห่อแพ็คโหลน้ำดื่ม ประกอบด้วย เครื่องห่อและตัดฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ รุ่น TF-6540SA และ เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BS-5540M

เครื่องห่อแพ็คโหลน้ำดื่ม