จัดส่ง เครื่องห่อแนวนอน

สำหรับห่อเส้นหมี่ ห่อเส้นก๋วยจั๊บ บรรจุสินค้าแบบอัตโนมัติ